Loading

ZÁSADY A PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Děláme vše proto, abyste se u nás cítili bezpečně. Tato pravidla ochrany osobních údajů jsme vypracovali, abychom Vám poskytli informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, když komunikujete s našimi odborníky na zákaznické podpoře, navštívíte ubytovací portál www.MegaUbytko.cz z počítače, tabletu nebo mobilního zařízení, vytvoříte si u nás objednávku různých služeb nebo uskutečníte rezervaci, poptávku, dotaz na ubytování ve vybraném hotelu.

"Osobní údaje" jsou informace vztahující se na fyzickou osobu, jejíž totožnost je známa nebo se dá zjistit.


Kategorie osobních údajů klientů zpracovávány Megaubytkem

ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD

Megaubytko zpracovává Vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno, příjmení, fakturační adresu pro účely doručování důležitých informací týkajících se Vámi objednaných služeb / produktů, podpůrnou komunikaci ve fázi spolupráce.

Právním základem pro zpracování Vaší e-mailové adresy a telefonního čísla na tyto účely je oprávněný zájem Megaubytka poskytovat Vám důležité informace o Vámi objednaných službách / produktech.

Megaubytko zpracovává Vaši e-mailovou adresu pro účely její přiřazení k Vaší objednávce, když komunikujete se zástupci naší zákaznické podpory. Právním základem pro takové zpracování je náš oprávněný zájem poskytnout Vám kvalitní zákaznickou podporu.

Megaubytko zpracovává Vaši e-mailovou adresu, jméno a příjmení i při přidání recenze, komentáře k ubytovacím zařízením, obcím, regionům a turistickým cílem. Právním základem pro takové zpracování je náš oprávněný zájem poskytnout Vám i dalším zákazníkům, kvalitní a ověřené služby.

Pokud udělíte souhlas s doručováním marketingových informací a newsletteru od Megaubytka, Megaubytko zpracuje Vaši e-mailovou adresu pro účely odesílání marketingových informací a newsletteru o různých produktech / službách nabízených prostřednictvím portálu Megaubytko. Právním základem pro zpracování Vaší e-mailové adresy pro tento účel je Váš souhlas. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím odkazu na zrušení odběru ve spodní části našich marketingových e-mailů, nebo kontaktováním zákaznické podpory na adrese info@megaubytko.cz.

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SE ZPRACOVÁVAJÍ PŘI KOMUNIKACI

Když komunikujete se zástupci naší zákaznické podpory e-mailem, telefonicky, online nebo osobně, shromažďujeme osobní údaje jako Vaše jméno, příjmení, fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Můžeme také vytvářet protokoly událostí, které jsou užitečné při diagnostice problémů spojených s používáním našeho portálu, a zaznamenávat informace o problému týkajícím se podpory nebo služby. V zájmu zlepšování služeb zákazníkům můžeme také v mezích příslušných zákonů zaznamenávat a kontrolovat rozhovory se zástupci zákaznické podpory a analyzovat zpětnou vazbu, kterou nám uživatelé poskytnou prostřednictvím dobrovolných průzkumů mínění zákazníků.

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD

Tyto informace používáme k poskytování zákaznické a produktové podpory a na sledování kvality a typů zákaznické a produktové podpory, kterou poskytujeme našim zákazníkům. Právním základem pro zpracování těchto informací pro tyto účely je oprávněný zájem Megaubytka poskytnout Vám kvalitní zákaznickou podporu.


OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SE ZPRACOVÁVAJÍ PŘI UZAVŘENÍ SPOLUPRÁCE S / PROSTŘEDNICTVÍM MEGAUBYTKA

BĚŽNÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Pokud si objednáte službu / produkt přes webový portál www.MegaUbytko.cz, MegaUbytko shromažďuje Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu a telefonní číslo.

Pokud platíte převodem z platebního účtu, zpracováváme jméno a příjmení majitele účtu a číslo tohoto účtu. Pokud platíte přímým vkladem na náš účet, zpracováváme jméno a příjmení osoby, která vklad na účet zadala. Příjemcem těchto údajů jsou banky, jejichž prostřednictvím systémů platba probíhá.

Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu a telefonní číslo zpracováváme, abychom mohli zpracovat Vaši objednávku. Právním základem pro zpracování těchto údajů je plnění spolupráce nebo provedení opatření před spoluprací na základě Vaší žádosti.


SEZNAM ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCE O PRÁCI NEBO SPOLUPRÁCI S MEGAUBYTKEM

Pokud máte zájem pracovat / spolupracovat s Megaubytkem, ať už z vlastní iniciativy nebo na základě vypsaného výběrového řízení na některou z volných pracovních pozici, Megaubytko zpracovává Vaše osobní údaje, které obsahuje např. Váš životopis, a to v rozsahu akademický titul, jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, telefonický kontakt, e-mailová adresa, adresa bydliště, fotografie, údaje o dosaženém vzdělání, údaje týkající se kariéry a pracovních zkušeností (identifikace současného i předchozího zaměstnavatele, profesní zaměření, ocenění, největší pracovní úspěchy, jazykové schopnosti a odborné znalosti), záliby jako volitelný dobrovolně uváděný údaj. Pravdivost a úplnost Vámi uvedených údajů může být Megaubytkem u Vámi uvedených subjektů ověřena.


ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD

Účelem zpracování těchto osobních údajů je výběr budoucích zaměstnanců a spolupracovníků Megaubytka. Právním základem je oprávněný zájem Megaubytka a výběr co nejvhodnější kandidáty na pracovní pozice a projev Vaší vůle ucházet se o pracovní místo a spolupráci v Megaubytku.

Pokud jste byli ve výběrovém řízení úspěšný, a dohodli se s Megaubytkem na pracovní spolupráci ať už v trvalém pracovním poměru nebo na jeden z typů dohod podle zákoníku práce, budeme kromě výše uvedených osobních údajů zpracovávat i další Vaše osobní údaje, a to na základě pracovněprávních předpisů, předpisů v oblasti zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení, daňových předpisů apod. Takovými osobními údaji mohou být zejména Vaše rodné číslo, číslo občanského průkazu, zdravotní pojišťovna, v níž jste pojištěni, rodinný vztah, skutečnost, zda máte děti a jejich počet (při uplatnění daňového bonusu), údaj, zda jste držitelem průkazu ZTP. Pokud k nám máte nastoupit do zaměstnání, jsme povinni od Vás na základě účinných právních předpisů požadovat, abyste absolvovali vstupní zdravotní prohlídku, jejímž výsledkem bude údaj, zda jste zdravotně způsobilý vykonávat práci pro nás. Také Vám pravidelně zajistíme prohlídku v rámci pracovní zdravotní služby a zákonem určené údaje o jejích výsledcích, které Vám vydá příslušný lékař, zpracujeme. Právním základem je v tomto případě příslušná účinná legislativa týkající se zdraví a způsobilosti zaměstnanců vykonávat příslušnou práci, a pracovní zdravotní služby.


Kategorie příjemců osobních údajů

Megaubytko je společnost zprostředkovávající služby společností z celého světa. Za účelem poskytování Vámi objednaných služeb / produktů možná budeme muset přenést Vaše osobní údaje do jiných společností v jiných zemích.

Pokud jste klient, v závislosti na Vámi objednaných služeb poskytujeme Vaše osobní údaje především dodavatelem, se kterými jste Vy nebo my uzavřeli smlouvu, či spolupráci v rámci plnění objednaných služeb. Těmito příjemci jsou především ubytovací zařízení, cestovní agentury, cestovní kanceláře, smluvně dohodnutá účetní firma a orgány finanční správy.

Pokud jste zaměstnanec, Vaše osobní údaje budou poskytnuty zdravotní pojišťovně, sociální pojišťovně, orgánům finanční správy a dalším příslušným orgánům státní správy podle aktuální účinné legislativy.

Jiné zpřístupnění informací

Vaše osobní údaje můžeme jiným zpřístupnit: (a) pokud k tomu máme Váš platný souhlas; (B) v rámci plnění vyplývajícího z účinné legislativy, např. platného předvolání, soudního příkazu, právního procesu nebo jiné právní povinnosti; (C) v rámci prosazování našich smluvních podmínek nebo pravidel; nebo (d) podle potřeby v rámci uplatňování dostupných právních prostředků nápravy nebo obhajoby v případě právních nároků. Kromě toho můžeme Vaše osobní údaje přenést partnerskému subjektu, dceřiné společnosti nebo třetí straně v případě jakékoli reorganizace, fúze, prodeje, partnerství typu joint venture, postoupení nebo provedení celého podniku, majetku či vlastnického podílu Megaubytka nebo jeho části, případně jiného naložení s nimi, mimo jiné (bez omezení) v souvislosti s bankrotem nebo podobným řízením, a to pod podmínkou, že subjekt, kterému Vaše osobní údaje přeneseme, jejich nebude smět zpracovat jinak než způsobem popsaným v těchto pravidlech ochrany osobních údajů. Budeme to moci udělat, aniž jsme Vás o tom informovali, a v případě, že to vyžadují příslušné zákony, bez získání Vašeho souhlasu.


Soubory cookie a podobné technologie

Webové lokality

S pomocí poskytovatelů analytických služeb v pozici třetích stran při Vaší návštěvě naší lokality shromažďujeme určité informace, které nám pomáhají analyzovat, jak Vy a jiní návštěvníci procházíte po webu www.megaubytko.cz, a kompilovat kombinované statistiky o používání webu a míře odezev. Mezi tyto informace patří adresa IP, geografická poloha zařízení, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas Vašeho požadavku, časy Vašich návštěv, zobrazení stránek a prvky stránek (např. odkazy), na které kliknete. Na našich webech nebo v e-mailových zprávách smíme používat soubory cookie, pixelové značky, webovou signalizaci, průhledné soubory GIF nebo jiné podobné nástroje, které nám pomáhají uvedené informace shromažďovat a analyzovat. Tyto informace využíváme k poskytování lepšího a relevantnějšího obsahu na naší lokalitě, na měření efektivity našich reklam, k identifikaci a opravu problémů a zlepšení celkového dojmu z naší lokality. Na poskytování online reklamy v našem jménu můžeme využívat i služby třetí strany - jednoho nebo více poskytovatelů služeb. Mohou využívat pixelové značky nebo podobné technologie, aby shromažďovali informace o Vašich návštěvách na lokalitách, a tyto informace použít k odeslání cílení reklamy. Více informací o těchto praktikách a způsob, jak odmítnout takové shromažďování a používání údajů třetí stranou - našimi poskytovateli služeb - naleznete na webu Networkadvertising.org. Pokud si nepřejete, aby byly Vaše údaje shromažďovány pomocí těchto technologií, ve většině prohlížečů existuje jednoduchý postup, jak mnohé z těchto technologií automaticky odmítat, případně Vám může prohlížeč nabízet možnost výběru, zda je chcete odmítnout nebo přijmout. Pokud máte pobyt v Evropské unii nebo v jiné jurisdikci, v níž máme povinnost vyžádat si Váš souhlas s používáním souborů cookie na našich webech, budete mít možnost spravovat své předvolby týkající se souborů cookie na příslušných webech. Některé konkrétní soubory cookie jsou však nezbytné pro základní fungování webů, a proto tyto soubory cookie nemůžete zakázat.

ANALYTICKÉ SLUŽBY

 • Google: Google Analytics, DoubleClick, AdWords Conversions Google Dynamic Retargeting se používá ke sledování statistik o lokalitě a demografických kategorií uživatelů, jejich zájmů a chování na webech a informacích o zařízeních, které se připojují na danou webovou stránku. Také používáme nástroj Google Search Console na pomoc při pochopení, jak návštěvníci najdou naše webové stránky, a vylepšení optimalizace našeho vyhledávače. Získejte další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním Vašich údajů službou Google Analytics.
 • Facebook AdReporting: Služba Facebook AdReporting poskytuje globální anonymní údaje o reklamních spotech, kolik lidí daný obsah vidělo, kliklo na něj atd. Získejte další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním Vašich údajů službou Facebook AdReporting.
 • Facebook AudienceInsights: Služba Facebook AudienceInsights poskytuje základní anonymní demografické údaje o lidech, kterým inzerujeme danou nabídku. Nejmenší zobrazitelný vzorek je 1000 lidí. Získejte další informace o tom, jak se tyto analytické údaje mohou používat, jak jejich používání můžete regulovat a jak můžete odvolat svůj souhlas s používáním Vašich údajů službou Facebook AudienceInsights.


SLUŽBY RETARGETINGU

 • Facebook PIXEL: Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Facebook Pixel provozované společností Facebook. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naši reklamu v reklamní síti společnosti Megaubytko.
 • Sklik retargeting: Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik retargeting provozovány společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naši reklamu v reklamní síti společnosti MegaUbytko.
 • Google retargeting: Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Google Adwords provozované společností Google. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naši reklamu v reklamní síti společnosti MegaUbytko.


SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Sociální sítě v pozici třetích stran, které poskytují interaktivní zásuvné moduly nebo funkce sociálních sítí (např. umožňují připojit se ke službě Facebook nebo Google k vyhledání přátel nebo přidávají propojení, například označení "Líbí se mi to" pro stránky) na webech www.MegaUbytko.cz a profilech Megaubytka na sociálních sítích mohou používat soubory cookie nebo jiné metody (např. webové signály) na shromažďování informací o Vašem používání našich webů a aplikací. Používání těchto údajů třetí stranou závisí od pravidel ochrany osobních údajů dostupných na webové stránce dané sociální sítě, které byste si měli důkladně prostudovat. Takové třetí strany mohou používat soubory cookie nebo jiné způsoby sledování pro vlastní účely a spojením informací o Vašem používání našich stránek s jakýmikoliv osobními informacemi, které o Vás shromáždili. Můžeme také získávat analytické informace ze sociálních sítí, které nám pomáhají měřit efektivnost našeho obsahu a reklam na sociálních sítích (např. imprese a kliknutí).


Aktualizace zásad a pravidel ochrany osobních údajů

V souvislosti s přidáváním nových služeb a produktů, zlepšováním naší současné nabídky a změnami technologií a zákonů můžeme tato pravidla ochrany osobních údajů průběžně měnit. Datum poslední revize těchto pravidel ochrany osobních údajů najdete při hesle "Aktualizovano" vespod této stránky. Veškeré změny nabudou účinnosti v okamžiku zveřejnění revidovaných pravidel ochrany osobních údajů.


Uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat, dokud bude trvat udělení Vašeho souhlasu, dokud budeme mít oprávněný zájem na jejich uchování nebo dokud nám účinná legislativa takovou povinnost uloží. Po uplynutí stanovené retenční doby uchování osobních údajů se Vaše osobní údaje zlikvidují.

Níže v části "Vaše práva" je popsáno Vaše právo na vymazání dat.


Odpovědná osoba ochrany údajů

Odpovědnou osobou pro ochranu Vašich osobních údajů je určen pan Pavel Lužbeťák, na kterého se můžete obrátit mailem na info@megaubytko.cz. Pokud jste s naší odpovědí nebyly spokojený a domníváte se, že zpracováváme Vaše osobní údaje nesprávné, obraťte se prosím na kontrolní orgán Úřad pro ochranu osobních údajů na webovém sídle https://dataprotection.gov.sk/uoou/.


Vaše práva

Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo vyžádat si od Megaubytka přístup ke svým osobním údajům, a dále uplatnit své následující práva:

 • zjistit, zda Megaubytko Vaše osobní údaje zpracovává a pokud ano, jaké jsou to osobní údaje a důvod jejich zpracování,
 • právo na opravu osobních údajů - tímto způsobem máte možnost opravit jakékoli neúplné nebo nepřesné informace, které o Vás vedeme,
 • právo na vymazání osobních údajů - umožňuje požádat nás o odstranění osobních údajů, pokud není důvod k tomu, abychom je nadále zpracovávali,
 • právo na přenositelnost údajů - máte možnost přenést Vaše osobní údaje v elektronické a strukturované podobě z Megaubytka k jinému subjektu pokud je to technicky možné,
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů - můžete nás na určitý čas požádat o pozastavení zpracování Vašich osobních údajů, například pokud chcete, abychom prokázali jejich přesnost nebo důvod k jejich zpracování,
 • právo namítat proti zpracovávání Vašich osobních údajů - máte právo namítat, když jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu, že zpracování je nezbytné pro účel oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany, pokud nad těmito zájmy převažují zájmy nebo práva dotčené osoby vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je dotyčnou osobou dítě. Dále také můžete namítat, pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účel přímého marketingu, včetně zpochybnění skutečností, že se na Vás vztahuje rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizované zpracování osobních údajů, včetně profilování,
 • právo odvolat souhlas - pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat,
 • právo podat stížnost na dozorčí orgán - kontrolním orgánem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit, pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souhlase s účinnou legislativou.

Chcete-li požádat o přístup ke svým osobním údajům a uplatnit výše uvedená práva (kromě práva podat stížnost na dozorčí orgán), prosím pošlete mail na adresu info@megaubytko.cz.
 

Aktualizováno: 30.8.2018